2022

Materiały konferencyjne

Zaproszenie

Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo,

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na V edycję Konferencji „Neonatologia przez przypadki”. Opinie uczestników poprzednich edycji potwierdzają, że tę formułę spotkań należy kontynuować. Tak jak w latach poprzednich najnowsza wiedza dotycząca problemów zdrowotnych naszych pacjentów zostanie zaprezentowana na przykładzie konkretnych przypadków. Będziemy więc w centrum naszych codziennych klinicznych problemów. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja będzie dla Państwa równie interesująca jak w latach poprzednich.

Mając na uwadze niepewną sytuację epidemiczną oraz Państwa zdrowie i bezpieczeństwo planujemy zorganizować tą konferencję wirtualnie w dniu 19 listopada 2022 roku. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcom na czacie. Po zakończeniu poszczególnych wykładów prelegenci odpowiedzą na wybrane pytania na żywo przed kamerą.
Po konferencji każdy uczestnik otrzyma droga mailową certyfikat uczestnictwa

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, zmienimy formułę konferencji z online na konferencję tradycyjną, o czym będziemy Państwa informować.

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Renata Bokiniec

Informacje

ORGANIZATOR
POLSKIE TOWARZYSTWO WAKCYNOLOGII

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

KONFERENCJA ONLINE
Streaming odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.
Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają 6 punktów edukacyjnych

KOSZTY UCZESTNICTWA:

90,00 zł*

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

  • udział w sesjach naukowaych

  • certyfikat uczestnictwa

  • materiały konferencyjne w postaci dostępu do nagrań wykładów do 31.01.2023

Uwaga ! Dostępne będą jedynie nagrania wykładów, na udostępnienie których zgodę wyrażą wykładowcy.

 

REJESTRACJA UCZESTNICTWA: zakładka rejestracja

*cena zawiera podatek VAT

TERMIN KONFERENCJI
19 listopada 2022 r.

MIEJSCE KONFERENCJI
Online

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Termin opłaty/Wysokość opłaty

do 30.06.2022

po 30.06.2022

Udział w konferencji

380 zł

450 zł

Udział w konferencji – członkowie PTN, PLTR, PTU

350 zł

400 zł

Podane ceny brutto z VAT

Wysokość opłat za udział w spotkaniu towarzyskim oraz za udział osoby towarzyszącej w konferencji (bez wstępu na salę obrad oraz wystawę firm sponsorujących)

Termin opłaty/Wysokość opłaty

do 30.06.2022

po 30.06.2022

Udział osoby towarzyszącej w konferencji

350 zł

380 zł

Udział w spotkaniu towarzyskim - uczestnik

160 zł

180 zł

Udział w spotkaniu towarzyskim– osoba towarzysząca

160 zł

180 zł

Podane ceny brutto z VAT

HOTELE, NOCLEGI

Uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

 

Patronat

Katedra i Klinika Neurologii –  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Dr hab. n. med. Renata Bokiniec

Patronat naukowy:
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

Piątek, 15 marca 2024
09:00-09:10Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
09:10-11:35Sesja I: Cholestaza – trudności diagnostyczne. Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Sabina Więcek, prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
09:10-9:25Niedobór alfa1 antytrypsyny
dr hab. n. med. Sabina Więcek
09:25-9:40Późne rozpoznanie atrezji – dlaczego?
dr Agnieszka Skarżyńska
09:40-9:55Diagnostyka, profilaktyka i leczenie zapaleń dróg żółciowych u pacjentów po zabiegu Kasai
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
09:55-10:10Niedoczynność kory nadnerczy jako przyczyna cholestazy u dzieci
dr n. med. Elżbieta Moszczyńska
10:10-10:25Przerwa
10:25-10:40Różny przebieg choroby u dzieci z zespołem Alagille’a
dr hab. n. med. Sabina Więcek
10:40-10:55Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa z prawidłową aktywnością GGTP – trudności diagnostyczno-lecznicze
prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
10:55-11:10Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa typu 3.
dr hab. n. med. Patryk Lipiński
11:10-11:15Wyniki 4-miesięcznego leczenia maralixibatem 27-miesięcznej pacjentki z zespołem Alagille'a - doniesienie wstępna
dr Wojciech Grabosz
11:15-11:25Nowe leki IBAT w leczeniu zespołu Alagille’a i PFIC
prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
11:25-11:35Dyskusja podsumowująca
11:35-11:50Przerwa
11:50-13:15Sesja II: Schorzenia metaboliczne i genetycznie uwarunkowane. Przewodniczące sesji: prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska, dr n. med. Maja Klaudel-Dreszler
11:50-12:05Zespół Gilberta i współistniejące inne schorzenia
dr hab. n. med. Sabina Więcek
12:50-12:20Mukowiscydoza – dlaczego tak późno rozpoznana?
dr n. med. Monika Kałużna-Czyż
12:20-12:35Hipertransaminazemia – zagadka
dr hab. n. med. Patryk Lipiński
12:35-12:50Dziecko z hiperaminotransferazemią i neutropenią
dr n. med. Maja Klaudel-Dreszler
12:50-13:05Zmiany ogniskowe w wątrobie - wyzwanie dla hepatologa
dr Anna Chudoba
13:05-13:15Dyskusja
13:15-14:00Lunch
14:00-16:30Sesja III: Varia. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
14:00-14:15Ile chorób autoimmunizacyjnych może mieć jeden mały pacjent?
prof. dr hab. n. med. Anna Liberek
14:15-14:30Choroba Wilsona – trudności diagnostyczne – przypadki
dr Aleksander Piliszek-Słowiński / prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
14:30-14:45Koincydencja MAFLD i choroby Wilsona
dr Kinga Trochimczyk / dr n. med. Anna Bobrus-Chociej
14:45-15:00Trudności w leczeniu stłuszczeniowej choroby wątroby u dzieci
dr n. med. Wojciech Jańczyk
15:00-15:15Przerwa
15:15-15:30Powiększenie wątroby bez uszkodzenia funkcji hepatocytów – pomyśl o lizosomalnej chorobie spichrzeniowej
dr hab. n. med. Patryk Lipiński
15:30-15:45Olbrzymiokomórkowe zapalenie wątroby z niedokrwistością autoimmunohemolityczną
dr n. med. Maja Klaudel-Dreszler
15:45-16:00Ciążowa alloimunizacyjna choroba wątroby (GALD)
dr n. med. Elwira Kołodziejczyk
16:00-16:15Cholestaza o nieustalonej etiologii - ciliopatia?
dr Magda Mekrouda / prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
16:15-16:30Dyskusja i zakończenie konferencji.
prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, dr hab. n. med. Sabina Więcek, prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Partnerzy główni

Partnerzy

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „Neonatologia2022”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi następująca kwotę:
100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji;
50% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji;
20% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji,
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa


tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl
strona WWW: medius.com.pl

WOJCIECH BŁOCH
Dyrektor zarządzający
tel. 608-680-923
e-mail: wojciech.bloch@medius.com.pl

EWELINA MISZCZUK
Key Account Manager
tel. 694-263-969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl